Wiadukt Kozłowo okiem drona

Wiadukt Kozłowo okiem drona – Piękny będący ciągle w eksploatacji,mający 162 lata most kolejowy w Kozłowie koło Świecia.Budowę kilkunasto kilometrowego odcinka kolei od Terespola Pomorskiego do Laskowic z wiaduktem w Kozłowie ukończono w 1852 roku.

 

Świecie Stara Fara sfilmowana dronem

Świecie Stara Fara sfilmowana dronem – Budowę Fary rozpoczęto w 1370 lub 1400 roku,źródła różnie podają. Kościół łączy w sobie aż trzy style: gotycki, renesansowy i barokowy. Wynika to z faktu wznoszenia świątyni przez ponad 100 lat i jej wielokrotnej przebudowy i odbudowy, spowodowanych działaniami wojennymi oraz zdarzeniami losowymi, jak pożary i powodzie. W roku 1521 miało miejsce poświęcenie całej budowli.