Fojutowo akwedukt sfilmowany z drona

Fojutowo akwedukt sfilmowany z drona – Niedaleko osady znajduje się unikatowy zabytek architektury hydrotechnicznej, wzorowany na antycznych rzymskich budowlach – akwedukt, będący skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych: Czerskiej Strugi (płynącej dołem) i Wielkiego Kanału Brdy (płynącego górą). Budowla ma 75 m długości, co czyni z niej najdłuższy taki obiekt w Polsce. Akwedukt wzniesiono w latach 1845-49 w celu doprowadzenia wody z Brdy do kompleksu Łąk Czerskich w rejonie Czerska. Akwedukt powstał z kamieni i żółtej cegły łączonych wapnem, w dnie uszczelnionych szkłem wodnym (wodą szklaną) i lepikiem.W latach 70 XX wieku podczas remontu sklepienia część cegieł zastąpiono płytami żelbetowymi, które naruszyły pierwotny wygląd obiektu i bardzo go zeszpeciły. Dopiero podczas kolejnego remontu w 2002 roku płyty zostały pokryte płytkami na wzór cegły. Pod sklepieniem tunelu biegnie kładka, którą można przejść wzdłuż Czerskiej Strugi. Różnica poziomów dna obydwu cieków wynosi 11 metrów. Dziś akwedukt można zwiedzać po wyznaczonej trasie. Spaceruje się górą wzdłuż kanału, przekraczając go potem po drewnianym mostku, następnie dołem – idąc w tunelu pomostem nad Czerską Strugą.

 

Wdecki Park Krajobrazowy Stara Rzeka

Wdecki Park Krajobrazowy Stara Rzeka – Po wybudowaniu elektrowni wodnej w Żurze w 1930 r. w wyniku spiętrzenia Wdy i zalania ujściowych odcinków jej dopływów powstał Zbiornik Żurski o powierzchni 440 ha. Spowodowało to podniesienie poziomu wody i połączenie rzeki Wdy z dwoma zalanymi obniżeniami terenu, tj. obecnymi jeziorami Wierzchy i Mukrza.W ten sposób na Zalewie Żurskim powstały liczne, malownicze wyspy. Najbardziej znana z nich to MaderaPo spiętrzeniu Wdy, ekosystem tego fragmentu Borów Tucholskich uległ zmianie. Stał się siedliskiem nowych gatunków roślin i zwierząt. Dzięki temu obszar ten zwiększył swoje walory turystyczne, zwłaszcza pod względem turystyki wodnej.

Obszary leśne parku położone są na terenie nadleśnictw:Osie, Trzebciny, Dąbrowa, Zamrzenica. Szczególne walory przyrodnicze, duże zróżnicowanie rzeźby terenu, gleb, klimatu oraz wód znajduje swoje odzwierciedlenie w bogactwie flory i fauny. Na terenie Parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody, występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt, które chronione są w ramach opracowanego programu czynnej ochrony gatunków zagrożonych.

Wdecki Park Krajobrazowy Rezerwat Miedzno

Wdecki Park Krajobrazowy Rezerwat Miedzno — rezerwat ornitologiczny, położony jest 4 km na północny wschód od Osia. Został utworzony w celu ochrony bogatych stanowisk populacji ptactwa wodnego i błotnego. Jest to jedyny tego typu w powiecie świeckim rezerwat ornitologiczny.Specjalne podziękowania dla Krzysztofa Skwirowskiego oraz Anny Fryszka z Wdeckiego Parku Krajobrazowego za pomoc w realizacji materiału.

 

Krajobraz po Tornado w Starej rzece

Krajobraz po Tornado w Starej rzece gmina Osie.Tornado nawiedziło miejscowość w 2012 roku niszcząc 650 ha lasu,prędkość wiatru dochodziła w skali Fujita F2.Specjalne podziękowania dla Krzysztofa Skwirowskiego oraz Anny Fryszka z Wdeckiego Parku Krajobrazowego za pomoc w realizacji materiału.

 

Wdecki Park Krajobrazowy Żur

Wdecki Park Krajobrazowy Żur – elektrownia wodna Żur Specjalne podziękowania dla Krzysztofa Skwirowskiego starszego strażnika parku,za umożliwienie oraz pomoc przy realizacji

 

Gruczno z lotu ptaka

Gruczno z lotu ptaka – Miejscowość gdzie odbywa się co roczny „Festiwal Smaku w Grucznie”